AktualnościNOWOŚĆ! KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

10 grudnia, 2021
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2021/12/pfrestrukturyzaqcje-nowosz-krajowy-rejestr-zadluzonych-1280x720.jpg

CO TO JEST KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH?

Krajowy Rejestr Zadłużonych System teleinformatyczny Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to jawny rejestr prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, w którym ujawnia się dane dotyczące:

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności; osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. Podstawa prawna: Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55).

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-zadluzonych

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!