DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ

PF RESTRUKTURYZACJEZESPÓŁ

PF Restrukturyzacje to spółka doradców restrukturyzacyjnych wykonująca funkcje nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Spółka posiada uprawnienia do wykonywania funkcji nadzorcy układu w postępowaniach o zawarcie układu, nadzorcy sądowego i nadzorcy wykonania układu w postępowaniu układowym i przyspieszonym postępowaniu układowym oraz zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.

Jacek Pietrzela

PREZES ZARZĄDU / CEOKWALIFIKOWANY DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

RADCA PRAWNY

Pomysłodawca i założyciel PF Restrukturyzacje.  Syndyk, nadzorca sądowy i zarządca. Zdobył tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Są tylko 32 osoby z takimi uprawnieniami w Polsce. Dzięki wieloletniej praktyce w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do właściwego doboru środków restrukturyzacyjnych i prawidłowego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji.

Łukasz Frączek

CZŁONEK ZARZĄDU / CO-CEO DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

ADWOKAT

Współzałożyciel PF Restrukturyzacje. Prawnik z 15 letnią praktyką w zawodzie. Specjalista w dziedzinie prawa spółek handlowych, prawa cywilnego i gospodarczego. Lata pracy z klientami biznesowymi, to przede wszystkim wiedza i doświadczenie gwarantujące właściwą analizę problemów i zastosowanie wszelkich możliwych środków dla wyciągnięcia przedsiębiorstwa z kryzysu oraz objęcia ochroną jego reprezentantów i właścicieli.

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU - TEAM

Zdzisław Bonalski

CZŁONEK ZARZĄDUDORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

RADCA PRAWNY
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/10/PBAR1630-2.jpg
ROBERT GLANC

Aplikant radcowski

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/10/PBAR1630-1-1.jpg
MATEUSZ PYKA

Aplikant radcowski

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/10/PBAR3147p-5-1.jpg
GRZEGORZ CIERPIAŁ

Pracownik kancelarii

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/10/PBAR3045p-4-1.jpg
MAKSYMILIAN GŁÓD

Prawnik

PF Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 000778537

Copyright © PFRestrukturyzacje