AktualnościPF Restrukturyzacje Nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

27 sierpnia, 2021
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2021/08/pfrestrukturyzacje-post-img-5.jpg

PF Restrukturyzacje Nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, tym razem prowadzonym wobec Dłużnika świadczącego usługi transportowe. Przedsiębiorstwo Dłużnika posiada istotny potencjał restrukturyzacyjny. Wypracowanie przez Dłużnika porozumienia z wierzycielami, polegającego na rozłożenia posiadanego zadłużenia na raty oraz ustalenia nowych terminów płatności (tzw. zawarcie układu), w założeniu powinno przyczynić się do odzyskania przez Dłużnika płynności finansowej oraz uratować miejsca pracy.

#restrukturyzacja #pomocfirmie #układzwierzycielami