AktualnościUstawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

22 czerwca, 2021


W dniu 17.06.2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1080 ukazała się ustawa Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Oprócz wielu zmian zarówno w tytułowej ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, Prawie upadłościowym oraz Prawie restrukturyzacyjnym ustawa zmienia przepis ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, przedłużając możliwość otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu do dnia 30 listopada 2021 r. Termin ten jest nieprzypadkowy. Zgodnie z brzmieniem nowelizacji większość jej przepisów ma wejść w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. Wtedy też zaczną obowiązywać zmiany w Ustawie Prawo restrukturyzacyjne, które na stałe wprowadzą rozwiązania znane z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

PF Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 000778537

Copyright © PFRestrukturyzacje

Wspieramy

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/uks-osemka-tarnowskie-gory-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/aspr-logo-white-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/02/akademia-szachowa-gliwice-1-1-160x160.png