AktualnościNasz zespół nie próżnuje. Obsługa kolejnych klientów…

31 maja, 2021
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2021/05/MG_0636dd.jpg

Nasz zespół nie próżnuje. Obsługa kolejnych klientów gotowych na działania naprawcze potwierdza duże zainteresowanie tematem uproszczonej restrukturyzacji. Wpisując się w ten trend PF Restrukturyzacje organizuje bezpłatne szkolenie o praktycznych aspektach tego szczególnego postępowania restrukturyzacyjnego. Warto wspomnieć, że początkowo instytucja wprowadzona przez ustawę z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) miała działać do 30 czerwca 2021 r., ale już wiemy że przepisy będą obowiązywały dłużej. Trwają prace legislacyjne w celu wprowadzenia reguł uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do przepisów Prawa restrukturyzacyjnego na stałe – zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego zakłada wykorzystanie sprawdzonych już w ostatnim roku rozwiązań uproszczonej restrukturyzacji do postępowania o zatwierdzenie układu. Zmiany te mają wejść w życie w dniu 1.12.2021 roku. Dotychczasowe przepisy ustawy (…) o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 mają obowiązywać do 30.11.2021 r.