AktualnościWspółpraca z nadzorcą układu kluczem do sukcesu postępowania o zatwierdzenie układu – artykuł Mateusza Pyki na łamach prawo.pl

1 marca, 2024

W najnowszym artykule na łamach prawo.pl „Współpraca z nadzorcą układu kluczem do sukcesu postępowania o zatwierdzenie układu” Członek Zarządu PF Restrukturyzacje, aplikant radcowski i doradca restrukturyzacyjny Mateusz Pyka omawia znaczenie współpracy dłużnika z nadzorcą układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Autor zwraca uwagę na często popełniane przez dłużników błędy, takie jak niedostarczanie pełnych i prawdziwych informacji o stanie przedsiębiorstwa czy wierzycielach, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych.

W naszej praktyce przypadki, gdzie niedopełnienie obowiązków przez dłużników, takie jak nieujawnienie wszystkich składników majątku czy niewykonywanie bieżących zobowiązań, skutkowały odmową zatwierdzenia układu przez sąd lub uruchomieniem postępowań karnych. Dlatego ważne jest sumienne przygotowanie do postępowania restrukturyzacyjnego, weryfikacja listy wierzycieli i pełna transparentność wobec nadzorcy układu.

„Współpraca z nadzorcą układu to fundament sukcesu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Pełna transparentność i aktywne zaangażowanie dłużnika w proces są kluczowe. Restrukturyzacja to szansa na nowy początek, ale wymaga staranności i szacunku dla praw wszystkich stron” – podsumowuje Mateusz Pyka.

„Współpraca z nadzorcą układu kluczem do sukcesu postępowania o zatwierdzenie układu” – zachęcamy do lektury, a także do zapoznania się z pełnym zakresem naszego wsparcia w obszarze restrukturyzacji i upadłości.

PF Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 000778537

Copyright © PFRestrukturyzacje

Wspieramy

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/uks-osemka-tarnowskie-gory-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/aspr-logo-white-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/02/akademia-szachowa-gliwice-1-1-160x160.png