Polityka Prywatności i klauzule informacyjne

Polityka Prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu pfrestrukturyzacje.pl jest PF Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: PF Restrukturyzacje) wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000778537, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

PF Restrukturyzacje przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. PF Restrukturyzacje z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności PF Restrukturyzacje zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PF Restrukturyzacje sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania świadczeń na rzecz klientów.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda klienta lub osoby które dane są przetwarzane,
 • upoważnienie wynikające z obowiązujących przepisów prawa do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług i sprzedaży świadczonych przez PF Restrukturyzacje oraz spełniania ustawowych obowiązków związanych z zawartymi umowami.

Szczegółowe cele i podstawy przetwarzania danych kształtują się następująco:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaPrawnie uzasadniony cel jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacjąart. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywanie skarg i reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umowąart. 6 ust. 1 lit. f RODO
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowychart. 6 ust. 1 lit. c RODO

 Zbierane Dane

Podmiot zbierający dane: PF Restrukturyzacje Sp. z o.o. ul. Ligocka 15, 44-100 Gliwice

Osoba kontaktująca się z PF Restrukturyzacje za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny i inne dane konieczne do świadczenia usług i realizacji sprzedaży przez firmę PF Restrukturyzacje.

Dane zbierane automatycznie

Adres_IP: Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Polityka cookies

Co to są cookies: cookies (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.

W Serwisie wykorzystano technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane zostały zapamiętane i mogły bez powtórnego wpisywania być wykorzystane przy następnych odwiedzinach na stronach będących własnością PF Restrukturyzacje. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer, ale udostępni je jedynie w ramach danego Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

Jeśli mają państwo problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzają się na personalizację serwisu proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w różnych przeglądarkach?

 • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
 • Google Chrome – kliknij tutaj
 • Opera – kliknij tutaj
 • Apple Safari – kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer – kliknij tutaj
 • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Pństwa urządzenia mobilnego.

Wykorzystanie danych

PF Restrukturyzacje będzie wykorzystywać zebrane dane jedynie w celu wywiązania się z zawartych umów. Podanie danych kontaktowych i osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z tych danych przez serwis w celu oferowania użytkownikowi świadczenia usług. Firma PF Restrukturyzacje nie będzie przekazywać państwa danych podmiotom gospodarczym w celach reklamowych lub marketingowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom wspierającym administratora danych w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom usług i zewnętrznych systemów wspierających działalność.

Zgodnie z RODO, w przypadkach złamania prawa lub na żądanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, możemy być zobowiązani do przekazania państwa danych organom państwowym.

Informujemy, że zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mają państwo prawo do wglądu, poprawiania i uzupełniania swoich danych zgromadzonych przez PF Restrukturyzacje. Jednocześnie informujmy, ze w przypadku podania danych niewłaściwych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub odmowy udostępnienia danych, koniecznych do wywiązania się z umowy zawartej z Państwem, firma PF Restrukturyzacje może odmówić wykonania usługi bądź realizacji sprzedaż lub ograniczyć ich wykonanie.

PF Restrukturyzacje zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. PF Restrukturyzacje zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. PF Restrukturyzacje może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności wobec PF Restrukturyzacje lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności.

Zabezpieczanie danych

Bazy danych naszej firmy są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zmiana polityki prywatności

Firma PF Restrukturyzacje zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na swojej stronie internetowej. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

PF Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 000778537

Copyright © PFRestrukturyzacje

Wspieramy

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/uks-osemka-tarnowskie-gory-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/aspr-logo-white-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/02/akademia-szachowa-gliwice-1-1-160x160.png