AktualnościWyznaczenie godziny oddania głosu przez wierzycieli ma istotne znaczenie – artykuł Mateusza Pyki na łamach prawo.pl

15 grudnia, 2023

Wyznaczenie godziny oddania głosu przez wierzycieli ma istotne znaczenie – artykuł Mateusza Pyki na łamach prawo.pl

 

Choć dość sformalizowane, postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), pewne zagadnienia, jak na przykład godzina głosowania przez wierzycieli nad zatwierdzenie układu, nie są w nim szczegółowo wskazane.

 

Wspieraliśmy klienta, posiadającego 12 wierzycieli, który chciał ochronić przed licytacją komorniczą nieruchomość – ojcowiznę. Zastosowanie postępowania o zatwierdzenie układu z obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego, zagwarantowało w tym przypadku ochronę przeciwegzekucyjną.

Wierzyciele otrzymali karty do głosowania oraz pismo przewodnie, w którym wskazaliśmy termin i godzinę na oddanie głosu w ramach systemu teleinformatycznego KRZ. Wierzyciele przyjęli układ we wskazanym terminie, a dłużnik wniósł do sądu o jego zatwierdzenie. Jednak jeden z wierzycieli, posiadający największą wierzytelność, oddał głos przeciwko, ale zrobił to już po wyznaczonej głosowania. Według nas – ten głos był nieważny, ponieważ został oddany po wyznaczonej przez nas godzinie głosowania, co ostatecznie potwierdził sąd.

„Ponieważ postępowanie o zatwierdzenie układu to jeden z typów postępowań restrukturyzacyjnych, w których mamy wieloletnie, praktyczne doświadczenie, nie boimy się proponować logicznych i poprawiających efektywność procedury rozwiązań, takich jak wyznaczenie konkretnej godziny głosowania nad układem, nawet jeśli nie są one wprost przewidziane w przepisach” – mówi autor artykułu, aplikant radcowski Mateusz Pyka.

 

„Wyznaczenie godziny oddania głosu przez wierzycieli ma istotne znaczenie” – zachęcamy do lektury, a także do zapoznania się z pełnym zakresem naszego wsparcia w obszarze restrukturyzacji i upadłości.

PF Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 000778537

Copyright © PFRestrukturyzacje

Wspieramy

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/uks-osemka-tarnowskie-gory-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/aspr-logo-white-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/02/akademia-szachowa-gliwice-1-1-160x160.png