AktualnościSąd przyjął wykładnię nadzorcy układu

10 października, 2022

PF Restrukturyzacje z przyjemnością informuje o zatwierdzeniu układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restukturyzacyjnym [UPR], w którym spółka pełni funkcję nadzorcy układu. Postępowanie to wyróżnia fakt, iż obwieszczenie o otwarciu postępowania w MSIG ukazało się już w grudniu 2021 r. pomimo, że literalna wykładnia przepisów regulujących UPR wskazywała, że obwieszczenia o otwarciu UPR można dokonywać w MSIG najpóźniej do 30 listopada 2021 r. [art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów (…) w związku z wystąpieniem COVID]. Na początkowym etapie postępowania pisma nadzorcy, które składane były w tradycyjnej formie papierowej podlegały zwrotowi jako pisma niewniesione elektronicznie przez KRZ, a do którego stosowania zobowiązano Nadzorcę Jacek Pietrzela. Z kolei na etapie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, który złożony został w formie papierowej, Sąd restrukturyzacyjny przyjął wykładnię korzystną zarówno dla Dłużnika jak i ogółu wierzycieli, w myśl której dla określenia daty otwarcia postępowania przez dokonanie obwieszczenie w MSIG decydujące znaczenie powinna mieć data złożenia do biura monitora wniosku o dokonanie obwieszczenia (w tym wypadku 26 listopada 2021 r.), a nie data ukazania się obwieszczenia w MSIG. Pozostaje pogratulować Dłużnikowi oraz Wierzycielom zatwierdzone układu, a także życzyć satysfakcji z jego wykonywania, tym bardziej, że wszyscy wierzyciele Dłużnika poparli złożone propozycje układowe. Było to kolejne UPR zakończone zatwierdzeniem przez Sąd układu, w którym spółka pełni funkcję nadzorcy układu, a w którym obwieszczenie w MSIG o otwarciu postępowania ukazało się już w grudniu 2021 r.

Postępowanie o zatwierdzenie układu z ramienia PF Restrukturyzacje
koordynował mec. Zdzisław Bonalski, a w projekt zaangażowany był również prawnik kancelarii apl. radc. Robert Glanc.
#zatwierdzenieukładu #restrukturyzacja

PF Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 000778537

Copyright © PFRestrukturyzacje

Wspieramy

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/uks-osemka-tarnowskie-gory-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/aspr-logo-white-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/02/akademia-szachowa-gliwice-1-1-160x160.png