AktualnościSprzedaż Huty Szkła Zawiercie Sp. z o. o.,

29 lipca, 2022
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2022/07/pfrestrukturyzacje-sprzedaz-huty-szkla-zawiercie-sp-z-o-o-1280x720.jpg
PF Restrukturyzacje z satysfakcją informuje o zatwierdzeniu układu, w kolejnym postępowaniu o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, a które prowadzone było za pomocą systemu teleinformatycznego KRZ (tzw. PZU 2.0). Cechą wyróżniającą to konkretne postępowanie jest fakt, iż prowadzone zostało wobec przedsiębiorcy, który uprzednio bezskutecznie skorzystał z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (tzw. covidowego UPR). Dotychczas dla części praktyków Prawa restrukturyzacyjnego co najmniej dyskusyjna pozostawała możliwość przeprowadzenia nowego postępowania o zatwierdzenie układu w wariancie z tzw. obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego wobec Dłużnika, który uprzednio skorzystał już z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
Natomiast zatwierdzenie przez Sąd układu, w tym konkretnym postępowaniu jednoznacznie potwierdza, iż Dłużnik który uprzednio skorzystał z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego nadal zachowuje możliwości przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu w wariancie z tzw. obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego (obwieszczenie to wywołuje m.in. tzw. immunitet egzekucyjny). Przedstawiony problem prawny może dotyczyć około 1,6 tyś. dłużników, którzy skorzystali z tzw. UPR.
Postępowanie o zatwierdzenie układu z ramienia PF Restrukturyzacje koordynował mec. Zdzisław Bonalski, a w projekt zaangażowany był również prawnik kancelarii apl. radc Robert Glanc. Wspomnieć należy, iż do dnia dzisiejszego w KRZ ukazało się już łącznie 25 obwieszczeń o zatwierdzeniu układu, z czego 4 obwieszczenia dotyczyły postępowań prowadzonych przez PF Restrukturyzacje oraz jednego, w którym funkcję nadzorcy osobiście sprawuje kwal. dor. restr. Jacek Pietrzela.

#restrukturyzacja #zatwierdzenieukładu #UPRniewykluczaPZU