AktualnościZatwierdzenie układu producenta rolnego obejmujące wierzytelności w kwocie 9 mln zł

27 maja, 2022
✔️Zatwierdzenie układu producenta rolnego obejmujące wierzytelności w kwocie 9 mln zł

✔️PF Restrukturyzacje informuje o zatwierdzeniu kolejnego układu przyjętego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
✔️Dłużnik, który skorzystał z restrukturyzacji funkcjonuje w branży rolniczej, a suma wierzytelności objętych układem wynosi niemal 9 mln zł.
✔️Aktualnie Dłużnik wdraża przewidziane środki restrukturyzacyjne, utrzymując przy tym generowane wcześniej miejsca pracy. W przypadku skutecznego wdrożenia środków restrukturyzacyjnych stan zatrudnienia Dłużnika powinien nawet wzrosnąć.
✔️Przypomnieć należy, iż za przyjęciem układu opowiedzieli się prawie wszyscy głosujący wierzyciele. Powyższe dowodzi, iż oczywiste korzyści wynikającego z restrukturyzacji, a także przyjęcia i zawarcia układu w porę dostrzegł nie tylko sam Dłużnik ale również jego Wierzyciele.
✔️Postępowanie o zatwierdzenie układu z ramienia PF Restrukturyzacje koordynował mec. Zdzisław Bonalski, a w projekt zaangażowany był również prawnik kancelarii apl. radc. Robert Glanc.

PF Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 000778537

Copyright © PFRestrukturyzacje

Wspieramy

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/uks-osemka-tarnowskie-gory-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/aspr-logo-white-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/02/akademia-szachowa-gliwice-1-1-160x160.png