AktualnościZawarcie układu

18 października, 2021
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2021/10/image1.png

 PF Restrukturyzacje z przyjemnością informuje o przyjęciu układu w następnym uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu, w którym spółka pełniła funkcję nadzorcy układu. Przyjęcie układu cieszy tym bardziej, iż nastąpiło przy niemal pełnym zaangażowaniu wierzycieli oraz 100% poparciu dla złożonych propozycji układowych. Przyjęty układ stanowi ogromną szansę na uratowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją wyrobów szklanych oraz generującego w regionie liczne miejsca pracy. Dłużnikowi i Wierzycielom gratulujemy.
Postępowanie o zatwierdzenie układu z ramienia PF Restrukturyzacje koordynował mec. Zdzisław Bonalski, a w projekt zaangażowany był również prawnik Robert Glanc.