AktualnościZawarcie dwóch układów

15 października, 2021
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2021/10/image.png
PF Restrukturyzacje z przyjemnością informuje, iż kolejne uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu, w których Spółka pełniła funkcję nadzorcy układu zakończyły się przyjęciem układu. Zawarcie układów w obu ww. postępowaniach cieszy tym bardziej, iż ich przyjęcie nastąpiło przy bardzo dużym poparciu Wierzycieli, odpowiednio 98% i 90 % oraz przy bardzo licznym Ich udziale w głosowaniach. Jeszcze cenniejszy jest fakt, iż zawarcie ww. układów stanowi szansę na uratowanie kilkudziesięciu miejsc pracy, szczególnie cennych w dobie pandemii.
Pozostaje teraz życzyć Dłużnikom i Wierzycielom satysfakcji z wykonywania układu.
Postępowania o zatwierdzenie układu z ramienia PF Restrukturyzację koordynował mec. Zdzisław Bonalski